ZOR / VVN advies

ZOR / VVN advies

Gemeente Maasdriel
t.a.v. het college van B&W
Geachte <gemeenteambtenaren>,

Dank voor het toesturen van de presentatie (Driel_ZOR_20221207_Startbijeenkomst 9 november 2022) en de terugkoppeling (Driel_ZOR_20221207_Memo terugkoppeling meedenkgroep ZOR kennismakingsbijeenkomst november 2022 – def).

Een vraag die rijst bij de presentatie:
In de presentatie staan trace 3a en 3b getekend, waarom zijn deze tracés niet onderzocht en gewogen. De notitie/memo van Royal Haskoning van 6-4-2021 heeft deze routes niet beschouwd.

Ook de op deze notitie voortbordurende variantenstudie van okt. 2021 heeft deze tracés niet beschouwd.

We vragen ons dus af op welke gronden de keuze op trace 2 genomen is? Waarop is deze gebaseerd?

Een jaar geleden is door inwoners van Kerkdriel een petitie aan uw gemeenteraad aangeboden om bij de tracékeuze van de ZOR verkeersveiligheid als uitgangspunt te hanteren en daarbij de mogelijkheden voor verplaatsing van zandbedrijven te betrekken.
Uw gemeenteraad heeft geen gehoor gegeven aan deze oproep van inwoners.

Onlangs is een rapport van Veilig Verkeer Nederland verschenen, wat het gekozen tracé van de ZOR beschouwd. Wij hebben dit rapport bijgevoegd.
Veilig Verkeer Nederland schrijft in dat rapport “Opmerkelijk is dat de gemeente geen verkeersveiligheidsdoelen voor de ZOR en voor Kerkdriel heeft gesteld (zie rapport RHDHV 2021).
Bij de uitwerking van het gekozen tracé ontstaan nu diverse knelpunten, zowel op de ZOR als in andere straten van Kerkdriel.
Onduidelijk blijft ook op welke termijn het zwaar vrachtverkeer van de zandbedrijven uit woongebied verdwenen is. Het onlangs aangekondigd onderzoek zou moeten uitwijzen of dat überhaupt mogelijk is.

Wij als dorpsraad worden uitgenodigd om in de meedenkgroep ZOR mee te denken over het wegontwerp van de ZOR.
Wij maken ons echter grote zorgen over de te maken compromissen m.b.t. de verkeersveiligheid.

Ons wordt als dorpsraad gevraagd om mee te denken en te beslissen over het ontwerp van een weg, waarbij de richtlijnen van duurzaam veilig niet mede als uitgangspunt zijn gebruikt.
Wij vragen ons af of we niet een nieuwe Paterstraat aan het creëren zijn. De te maken compromissen zijn in het kader van duurzaamheid, verkeersveiligheid en overlast ongewenst.

Na het rapport van Veilig Verkeer Nederland vragen wij ons af of het verstandig is geweest verkeersveiligheid (en de richtlijnen van duurzaam veilig) niet als uitgangspunt te hanteren bij de aanleg van zo een belangrijke (en dure) weg voor Kerkdriel e.o.
Nu wij als dorpsraad worden gevraagd om mee te denken en te beslissen over de te maken compromissen op het gebied van verkeersveiligheid, willen wij begrijpen waarom de richtlijnen van duurzaam veilig niet mede als uitgangspunt zijn gebruikt en welke belangen bij de keuze voor het tracé zwaarder hebben gewogen dan verkeersveiligheid.

Graag zien wij uw schriftelijke uitleg tegemoet, zodat wij gesteund door uw motivatie deze te maken compromissen in het juiste perspectief kunnen zien in de meedenkgroep ZOR.

Ook verzoeken wij u om de dorpsraad Kerkdriel eerder te betrekken bij uw plannen, langdurige kennis over problematiek en mogelijke oplossingen blijven zo onaangeboord.
Zou u zo vriendelijk willen zijn deze brief ook onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad en te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor de eerstvolgende commissie vergadering Ruimte en raadsvergadering?

namens Dorpsraad Kerkdriel

Met vriendelijke groet,

—————–

Van: <gemeenteambtenaren>
Verzonden: woensdag 7 december 2022 10:16
Aan: info@dorpsraadkerkdriel.nl
CC:
Onderwerp: Driel_ZOR_20221207_Terugkoppeling startbijeenkomst meedenkgroep

Geachte leden van Dorpsraad Kerkdriel, Beste ,

Vorige keer was er helaas niemand aanwezig bij de bijeenkomst van de meedenkgroep. Bijgaand stuur ik nog wel de presentatie en de terugkoppeling toe. Mochten hier nog vragen over zijn, dan horen we het graag.

Binnenkort volgt de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst. We gaan dan met elkaar meer de inhoud in. We verwachten de volgende bijeenkomst in januari te organiseren, aangezien we dan met het technisch voorontwerp gaan starten. Hopelijk lukt het dan voor een of twee leden van de dorpsraad om aan te sluiten.

Hebt u tot die tijd nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met <gemeenteambtenaren>, omgevingsmanager. Hij is te bereiken via zor@maasdriel.nl of telefonisch via <telnr>

Graag tot de volgende keer!

Met vriendelijke groet,

<gemeenteambtenaren>

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *