Dorpsraad Kerkdriel

Voor het bevorderen van de leefbaarheid in Kerkdriel

Dorpsraad Kerkdriel

De Stichting Dorpsraad Kerkdriel is eind 2020 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81422393. Het werkgebied van de Dorpsraad Kerkdriel omvat het gebied dat binnen de gemeente Maasdriel bekend staat als het dorp Kerkdriel.

De doelstellingen van de Dorpsraad Kerkdriel zijn:

  • het bevorderen van de leefbaarheid in Kerkdriel;
  • het bevorderen van het welzijn van haar inwoners;

De Dorpsraad Kerkdriel probeert deze doelen onder meer te verwezenlijken door:

  • het inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking en het pogen, in samenwerking met particuliere initiatieven en de overheid, daaraan tegemoet te komen;
  • het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid door de bevolking wenselijk worden geacht;
  • het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in het werkgebied van de Dorpsraad in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen;
  • het verstrekken van informatie aan de bevolking in het werkgebied van de Dorpsraad en derden die van belang is voor het bevorderen van de leefbaarheid, onder meer door het in stand houden van een website en social media kanalen;
  • het bieden of doen bieden van ondersteuning op het gebied van bestuurlijke en financiële zaken aan instellingen en organisaties binnen de dorpsgemeenschap Kerkdriel.

Inloopspreekuur

Vanaf maandag 4 oktober 2021 gaat de Dorpsraad Kerkdriel op de eerste maandag van de maand van 19.30 – 20.30 uur een inloopspreekuur houden in het Driels Museum.

Tijdens het spreekuur is er gelegenheid om met een lid van de Dorpsraad over allerlei onderwerpen te praten die bij u spelen over de leefbaarheid in Kerkdriel. U bent van harte welkom!

Locatie: Driels Museum
Wanneer: elke eerste maandag van de maand van 19.30 – 20.30 uur.

Over Kerkdriel

Kerkdriel is het grootste dorp in de gemeente Maasdriel, zowel voor wat betreft inwoners (7853 in 2020) als oppervlakte. Kerkdriel ligt ongeveer in het midden van de gemeente Maasdriel en wordt deels omgeven door het water van de Maas.

Kerkdriel, of ‘Driel’ en tijdens Carnaval ‘Teskesdurp’, is ontstaan in de vroege middeleeuwen. Tot het begin van de twintigste eeuw leefde men in Kerkdriel voornamelijk van de mandenmakerij. Het dorp is nu vooral bekend door de champignonteelt.

In het begin van de vorige eeuw is het land rond Kerkdriel flink veranderd door Maasverbeteringswerken en ontzandingen. De Maas kwam verder van het dorp af te liggen. Hierdoor zijn veel watersportgebieden ontstaan. Waterrecreatie is te vinden in De Zandmeren, de Dorpswaard en De Kreek met een jachthaven, zwembad, campings, strand- en ligweiden, een golfterrein en een ijsbaan.

Het centrale dorpsplein van Kerkdriel heette vroeger ‘d’n Delkant’ en is hernoemd tot Mgr. Zwijsenplein ter ere van een bekende inwoner van Kerkdriel, Aartsbisschop Joannes Zwijsen. De weekmarkt op vrijdagmiddag vindt op het plein plaats en ook de jaarlijkse kermis, de Drielse Kermis vanaf de 2e zondag van juli, wordt op en rond het plein gehouden.

Typerend voor Kerkdriel is het dorpse gevoel, de saamhorigheid en de behulpzaamheid van de inwoners en de jaarlijkse tradities zoals de Drielse kermis en Carnaval.