Arbeidsmigranten

Wij als dorpsraad zien lijdzaam toe hoe steeds meer woningen worden verkamerd en welke gevuld worden met arbeidsmigranten.
Dit gaat ten koste van de leefbaarheid. We krijgen meer arbeidsmigranten die niet meedoen in het sociaal systeem en minder huizen voor onze medeburgers. Wij hebben aan het college gevraagd ons een overzicht te geven van verkamerde huizen.