Kerkdriel

Kerkdriel is het grootste dorp in de gemeente Maasdriel, zowel voor wat betreft inwoners (7853 in 2020) als oppervlakte. Kerkdriel ligt ongeveer in het midden van de gemeente Maasdriel en wordt deels omgeven door het water van de Maas.

Kerkdriel, of ‘Driel’ en tijdens Carnaval ‘Teskesdurp’, is ontstaan in de vroege middeleeuwen. Tot het begin van de twintigste eeuw leefde men in Kerkdriel voornamelijk van de mandenmakerij. Het dorp is nu vooral bekend door de champignonteelt.

In het begin van de vorige eeuw is het land rond Kerkdriel flink veranderd door Maasverbeteringswerken en ontzandingen. De Maas kwam verder van het dorp af te liggen. Hierdoor zijn veel watersportgebieden ontstaan. Waterrecreatie met jachthavens en strand- en ligweiden is te vinden in De Zandmeren en bij Resort aan de Maas. Verder heeft het dorp een zwembad (de Kreek), een golfterrein (de Dorpswaard) en een ijsbaan.

Het centrale dorpsplein van Kerkdriel heette vroeger ‘d’n Delkant’ en is hernoemd tot Mgr. Zwijsenplein ter ere van een bekende inwoner van Kerkdriel, Aartsbisschop Joannes Zwijsen. De weekmarkt op vrijdagmiddag vindt op het plein plaats en ook de jaarlijkse kermis, de Drielse Kermis vanaf de 2e zondag van juli, wordt op en rond het plein gehouden.

Typerend voor Kerkdriel is het dorpse gevoel, de saamhorigheid en de behulpzaamheid van de inwoners en de jaarlijkse tradities zoals de Drielse kermis en Carnaval.

Geschiedenis van Kerkdriel


Kerkdriel, voor 1944 beter bekend als Driel, is
een Gelders dorp dat aan de Maas ligt. Kerkdriel
is ontstaan in de vroege middeleeuwen. Door
de geschiedenis heen groeide het uit tot een
dorp langs drie dijken. In het begin van de
vorige eeuw is de geografie rond Kerkdriel flink
veranderd door Maasverbeteringswerken. De
Maas kwam verder van het dorp af te liggen.
Tijdens de tweede Wereldoorlog heeft Kerkdriel
veel schade geleden. Daarna breidde het dorp
flink uit. Zandwinning zorgde voor het ontstaan
van waterplassen en ten noorden van het dorp
werd een jachthaven aangelegd.