Sociaal

Sociaal Domein

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning, op basis van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. Het gaat daarbij onder meer om bijstandsuitkeringen, jeugdzorg en hulp bij het huishouden.

Dit dashboard geeft u inzicht in de mate waarin inwoners en huishoudens van Maasdriel hiervan gebruikmaken.

Clientenraad Sociaal BommelerwaardDe Cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard adviseert gevraagd en ongevraagd het college over het gevoerde en te voeren gemeentelijk beleid aangaande het sociaal domein.

Sociale netwerken

Van oudsher hebben inwoners van Kerkdriel een sterke sociale binding en treffen elkaar bij diverse (sport)verenigingen en activiteiten en tijdens Drielse kermis, carnaval en Koningsdag. Daarnaast treffen ze elkaar ook online. Onderstaand een inventarisatie van sociale netwerken zoals whatsapp-groepen, facebook-groepen en mailing-lijsten. (Staat uw netwerk er niet bij, laat het ons weten).

netwerkvoor wieaanmelden bij

Facebook-groep Dorpsraad Kerkdriel

Vooralsnog reageert de oud-beheerder van deze facebookgroep niet op verzoeken het beheer over te dragen aan de dorpsraad.

Iedereen die mee wil praten over het reilen en zeilen in KerkdrielFacebook groep zelf
Whatsapgroep de Bulkwaarin wijkbewoners elkaar kunnen waarschuwen voor verdachte situatiesMartin Kraai
mailing-lijst driel-discussieDit is de denktank van Kerkdriel. Er worden allerlei Drielse zaken besproken.deze link
mailing-lijst paterpraatMiddels een mailinglijst houden bewoners van de Paterstraat elkaar op de hoogte van ontwikkelingendeze link
Facebookgroep TeskesdurpBlijf op de hoogte van Carnaval in TeskesdurpFacebook groep zelf
Facebookgroep Dorpsquiz KerkdrielWitte gei’t?
De Quiz voor én door Kerkdriel! Voor iedereen die zin heeft in een leuke, gezellige avond.

Facebookgroep zelf