Onze werkwijze

De dorpsraadsleden signaleren ontwikkelingen en discussiëren hierover. Dat zijn één op één discussies, discussies op vergaderingen of discussies via sociale media of mailinglijst.

Indien actie ondernemen gewenst is, gevraagd danwel ongevraagd, bereiden dorpsraadsleden die actie voor. Dit kan zijn het opstellen van zienswijzen of inspraak gevraagd op gemeentelijke besluiten, ongevraagd advies of verduidelijking van zaken. Uitingen naar gemeente of andere organisaties gebeurd altijd vanuit het bestuur, nadat in het bestuur consensus is bereikt over die uiting. Is er geen consensus dan is er geen uiting vanuit het bestuur. Individuele leden staat het vrij om op persoonlijke titel uitingen naar gemeente of andere organisaties te sturen of om uitleg te vragen.

Uitingen op deze website worden ook voorbereid door de dorspraadsleden en pas gepubliceerd nadat in het bestuur daarover consensus is bereikt. Geen consensus geen uiting.

Dorpsraadsleden die namens dorpsraad bijeenkomsten bijwonen, doen hier altijd schriftelijk verslag van (hoe kort ook) via email aan de andere dorpsraadsleden, danwel aan de driel-discussie mailinglijst. Anderen wordt ook aangemoedigd om verslag te doen van bijgewoonde bijeenkomsten.