Over ons

De Stichting Dorpsraad Kerkdriel is eind 2020 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81422393.

Het werkgebied van de Dorpsraad Kerkdriel omvat het gebied dat binnen de gemeente Maasdriel bekend staat als het dorp Kerkdriel.

De doelstellingen van de Dorpsraad Kerkdriel (vastgelegd in de statuten) zijn :

het bevorderen van de leefbaarheid in Kerkdriel;
het bevorderen van het welzijn van haar inwoners;

De Dorpsraad Kerkdriel probeert deze doelen onder meer te verwezenlijken door:

het inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking en het pogen, in samenwerking met particuliere initiatieven en de overheid, daaraan tegemoet te komen;
het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid door de bevolking wenselijk worden geacht;
het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in het werkgebied van de Dorpsraad in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen;
het verstrekken van informatie aan de bevolking in het werkgebied van de Dorpsraad en derden die van belang is voor het bevorderen van de leefbaarheid, onder meer door het in stand houden van een website en social media kanalen;
het bieden of doen bieden van ondersteuning op het gebied van bestuurlijke en financiële zaken aan instellingen en organisaties binnen de dorpsgemeenschap Kerkdriel.

Samenstelling dorpsraad

voorzitterChris Ackermans
secretarisChris Ackermans
penningmeesterArno Verschuure
leden

Jack Ackermans

Mieke Boas

Johan Leerintveld

Janus Liebregts

Conrad Versteeg