Thema’s

De dorpsraad Kerkdriel heeft samen met de gemeente een digitale enquête uitgevoerd onder inwoners. Ook komen in diverse gesprekken met inwoners belangrijke onderwerpen naar boven.

Dit zijn de belangrijke thema’s:

Arbeidsmigranten
Bouwen en wonen
Burgerparticipatie
Openbare orde en Veiligheid
Overlast
Palermo aan de Maas
Sociaal (domein)
Verkeersveiligheid
Voorzieningen
Zuidelijke Ontsluitings Route