Berichten

Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan ZOR/Inspraak ZOR

Het college van Maasdriel Postbus 10.000 5330 GA Kerkdriel betreft: Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan ZOR/Inspraak ZOR Kerkdriel, 2 oktober 2023 Geacht college, Hiermee dienen wij onze zienswijze in op het voorontwerp bestemmingsplan ZOR betrekking hebbend op het in Velddriel en Kerkdriel een nieuwe route aanleggen ten zuiden van de Laarstraat en de Paterstraat: de Zuidelijke Ontsluitingsroute…
Lees meer

ernstige zorgen over onzorgvuldige en niet transparante belangenafwegingen bij besluitvorming

Gemeente Maasdriel t.a.v. de gemeenteraad, betreft: ernstige zorgen over onzorgvuldige en niet transparante belangenafwegingen bij besluitvorming Kerkdriel, 19-9-2023 Geachte gemeenteraad, Graag willen wij als dorpsraad Kerkdriel onze ernstige zorgen uiten over de gang van zaken bij enkele projecten van onze gemeente. Op 15 november 2022 is door gemeente Maasdriel een intentieovereenkomst met Maasfront Kerkdriel BV…
Lees meer

Zienswijze Ontwerp Omgevingsvergunning Kerkdriel 2023, Bussenerweg

Gemeente Maasdriel t.a.v. het college van B&W betreft: Zienswijze Ontwerp Omgevingsvergunning Kerkdriel 2023, Bussenerweg Kerkdriel, 8 maart 2023 Geacht college, Hiermee dienen wij onze zienswijze in op de Ontwerp Omgevingsvergunning Kerkdriel 2023, Bussenerweg betrekking hebbend op het bouwen van 23 tijdelijke woningen in strijd met de regels R.O. Na het lezen van de plannen komen…
Lees meer

Zandbedrijven Verplaatsen

Hallo <gemeeenteambtenaar>, Dank voor de raadsinformatiebrief (waaronder het verplaatsen of beëindigen zandbedrijven aan de Zandmeren). Hier rijst de vraag hoe je kunt samenwerken als documenten niet openbaar zijn over een publieke zaak en als de dorpsraad niet betrokken wordt bij grote besluitvormingsprocessen. Uw website schrijft over de taak van de dorpsraad: Dorpsraden hebben de taak…
Lees meer

verkamering / verblijfsbelasting / arbeidsmigranten

Gemeente Maasdriel t.a.v. het college van B&W betreft: verkamering / verblijfsbelasting / arbeidsmigranten Kerkdriel, 13 februari 2023 Geachte college, Wij als dorpsraad zien lijdzaam toe hoe steeds meer woningen worden verkamerd en welke gevuld worden met arbeidsmigranten. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid. We krijgen meer arbeidsmigranten die niet meedoen in het sociaal systeem…
Lees meer

ZOR / VVN advies

Gemeente Maasdriel t.a.v. het college van B&W Geachte <gemeenteambtenaren>, Dank voor het toesturen van de presentatie (Driel_ZOR_20221207_Startbijeenkomst 9 november 2022) en de terugkoppeling (Driel_ZOR_20221207_Memo terugkoppeling meedenkgroep ZOR kennismakingsbijeenkomst november 2022 – def). Een vraag die rijst bij de presentatie: In de presentatie staan trace 3a en 3b getekend, waarom zijn deze tracés niet onderzocht en…
Lees meer