verkamering / verblijfsbelasting / arbeidsmigranten

verkamering / verblijfsbelasting / arbeidsmigranten

Gemeente Maasdriel
t.a.v. het college van B&W

betreft: verkamering / verblijfsbelasting / arbeidsmigranten
Kerkdriel, 13 februari 2023

Geachte college,

Wij als dorpsraad zien lijdzaam toe hoe steeds meer woningen worden verkamerd en welke gevuld worden met arbeidsmigranten.
Dit gaat ten koste van de leefbaarheid. We krijgen meer arbeidsmigranten die niet meedoen in het sociaal systeem en minder huizen voor onze medeburgers.

We hebben de
Verordening op de heffing en invordering van verblijfsbelasting 2023 nog even nagelezen maar lezen iets heel vreemds:

art 2. impliceert dat niet belastingplichtig zijn: rechtspersonen en personen met een adres in de gemeente.
Dat betekend dat huisjesmelkers met een adres in Maasdriel of opererend via een rechtspersoon (BV of anders) niet belastingplichtig zijn.
Klopt dit?

Wij denken dat art. 2 verkeerd is geformuleerd:
Er staat nu:
“Onder de naam verblijfsbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie persoonsgegevens zijn ingeschreven.”

Wij denken dat dat moet zijn:
“Onder de naam verblijfsbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook VOOR personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie persoonsgegevens zijn ingeschreven.”

Wij gaan er van uit dat dit een fout is en hersteld zal worden, zou u ons hierover kunnen informeren?

Wij zouden graag een overzicht ontvangen van de verblijfsadressen zoals bedoeld in art. 14.1 en 14.2 van die verordening:

1. Zou u ons een overzicht kunnen geven van de meldingen gedaan volgens art. 14.1 van de Verordening op de heffing en invordering van verblijfsbelasting 2023
2. Zou u ons een overzicht kunnen geven van de adressen voor welke de meldingsplicht op basis van art. 14.1 van de Verordening op de heffing en invordering van verblijfsbelasting 2023 NIET geldt, zoals verwoord in art. 14.2 van die verordening.

Met vriendelijke groet,
namens dorpsraad Kerkdriel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *