Maand: maart 2023

Zienswijze Ontwerp Omgevingsvergunning Kerkdriel 2023, Bussenerweg

Gemeente Maasdriel t.a.v. het college van B&W betreft: Zienswijze Ontwerp Omgevingsvergunning Kerkdriel 2023, Bussenerweg Kerkdriel, 8 maart 2023 Geacht college, Hiermee dienen wij onze zienswijze in op de Ontwerp Omgevingsvergunning Kerkdriel 2023, Bussenerweg betrekking hebbend op het bouwen van 23 tijdelijke woningen in strijd met de regels R.O. Na het lezen van de plannen komen…
Lees meer

Zandbedrijven Verplaatsen

Hallo <gemeeenteambtenaar>, Dank voor de raadsinformatiebrief (waaronder het verplaatsen of beëindigen zandbedrijven aan de Zandmeren). Hier rijst de vraag hoe je kunt samenwerken als documenten niet openbaar zijn over een publieke zaak en als de dorpsraad niet betrokken wordt bij grote besluitvormingsprocessen. Uw website schrijft over de taak van de dorpsraad: Dorpsraden hebben de taak…
Lees meer