Tag: zandwinning

ernstige zorgen over onzorgvuldige en niet transparante belangenafwegingen bij besluitvorming

Gemeente Maasdriel t.a.v. de gemeenteraad, betreft: ernstige zorgen over onzorgvuldige en niet transparante belangenafwegingen bij besluitvorming Kerkdriel, 19-9-2023 Geachte gemeenteraad, Graag willen wij als dorpsraad Kerkdriel onze ernstige zorgen uiten over de gang van zaken bij enkele projecten van onze gemeente. Op 15 november 2022 is door gemeente Maasdriel een intentieovereenkomst met Maasfront Kerkdriel BV…
Lees meer

Zandbedrijven Verplaatsen

Hallo <gemeeenteambtenaar>, Dank voor de raadsinformatiebrief (waaronder het verplaatsen of beëindigen zandbedrijven aan de Zandmeren). Hier rijst de vraag hoe je kunt samenwerken als documenten niet openbaar zijn over een publieke zaak en als de dorpsraad niet betrokken wordt bij grote besluitvormingsprocessen. Uw website schrijft over de taak van de dorpsraad: Dorpsraden hebben de taak…
Lees meer